Ormar Tamm
My symposiums of wooden sculpture

Home
 
SYMPOSIUMS
 
Estonia 1996 - 2003
Lithuania 2001 - 2002
Austria 2003 - 2004
Japan 2003
Hungary 2004
England 2004
Estonia 2005
Estonia 2006
Estonia 2007
Estonia 2008
Estonia 2009
Estonia 2010
Denmark 2011
Denmark 2012
Denmark 2013
Finland 2013
Denmark 2014
Denmark 2015
Denmark 2016
USA 2017
Denmark 2017
Denmark 2018
Denmark 2019
Denmark 2021
 
INFO
 
Main Homepage
About
Contact
 
© 2004
Ormar Tamm
 
Debrecen - Hungary 2004
 
Ormar Tamm - Between Ormar Tamm - Between
Ormar Tamm - Estonia - Between
Cosmin Durgheu Janos Drienyovszki
Cosmin Durgheu - Roumania Janos Drienyovszki - Hungary
Kalman Deczki Endre Boa
Kalman Deczki - Hungary Endre Boa - Hungary
Frantisek Veznik Sandor Wilhelm
Frantisek Veznik - Czech Sandor Wilhelm - Roumania
Leonard List Bela Monus
Leonard List - Austria Bela Monus- Hungary
Hitoshi Takata Mikio Nagata
Hitoshi Takata - Japan Mikio Nagata - Japan
 
Up